GENERELLE VILKÅR FOR BRUK
1. FORMÅL OG AKSEPT AV VILKÅRENE
Disse generelle vilkårene for bruk (heretter kalt vilkårene) har til formål å definere betingelser knyttet til nettsiden annonser.pneus-online.com (heretter kalt nettsiden) som styres av PNEUS ONLINE SUISSE, samt vilkårene for anvendelsen av denne.

Ved kun å slå opp på eller bruke nettsiden kreves aksept uten reservasjon av de vilkårene som her presenteres.
2. PÅKREVET OPPTREDEN FOR INTERNETTBRUKEREN
2.1. Internettbrukeren vil navigere på nettsiden ved å respektere de retningslinjer som fremkommer på skjermen.

2.2. Internettbrukeren aksepterer å avstå fra å benytte nettsiden og de tilbudte tjenester på en måte som ville motstride det gjeldende regelverk, god skikk for internettbruk eller mer generelt på en måte som ville gå på bekostning av PNEUS ONLINE SUISSE interesser, omdømme eller anseelse.

2.3. Som en konsekvens av ovenstående må brukeren av nettsiden ikke i noe tilfelle
- benytte noen som helst midler for å forstyrre og/eller vanskeliggjøre bruk av nettsidens funksjoner eller for de tjenester som tilbys på nettsiden
- distribuere eller sende innhold som uansett form ville kunne relateres til fremmedhat, rasisme, stimulans av rasehat, pedofili, pornografi, dødshandling, sverting, injurier eller misbruk til fordel for tredjepart, særlig om dette krenker opphavsrettigheter eller respekt av privatlivets fred
- foreta ikke godkjente utsendelser av elektronisk post som er krenkende eller kan karakteriseres som misbruk (masseutsendelser og/eller gjentatt til en eller flere mottakere)
- generelt samle personlige data som er distribuert gjennom nettsiden, særlig ikke for å utnytte dette i kommersielt henseende.

Utstedere av annonser kan ikke kontaktes av noen annen grunn enn formålet med annonsen, uansett hvilken måte.
3. OPPHAVSRETT
3.1. Internettbrukeren godtar at den aktuelle nettsiden og sidens innhold er juridisk beskyttet gjennom lovgivning for opphavsrett, og vil respektere enhver rett knyttet til denne opphavsretten.

3.2. PNEUS ONLINE SUISSE autoriserer brukeren til følgende:
- anvendelse av nettsiden og annonsene som publiseres der
- foreta utskrift av brukerens foretrukne annonser, såfremt dette ikke benyttes til yrkesmessig eller kommersielt henseende, men kun til privat bruk, og med forbehold om at vilkårene for opphavsrettigheter og ethvert annet juridisk bindende regelverk som nevnes skal bevares i sin helhet på utskriftene, der disse fremkommer på originalen.

3.3. Enhver anvendelse som ikke er i henhold til de ovenstående retningslinjer er forbudt og vil kunne medføre strafferettslig ansvar for brukeren.
4. PNEUS ONLINE SUISSE ANSVAR
4.1. PNEUS ONLINE SUISSE tar alle forholdsregler for etablering og oppdatering av nettsiden, og særlig for annonsene. Da PNEUS ONLINE SUISSE ikke kan kontrollere alle data og all informasjon som distribueres på nettsiden, kan imidlertid ingen garanti gis for at opplysningene er korrekte, feilaktige eller ikke komplette, ei heller at annonsene svarer fullstendig til brukerens forventninger. Som konsekvens av dette kan PNEUS ONLINE SUISSE ikke holdes ansvarlig overfor brukeren, uansett hvilken skade som voldes, for noen som helst anvendelse av nettsiden og dens innhold.

4.2. PNEUS ONLINE SUISSE forbeholder seg retten til enhver tid å modifisere, fjerne eller stanse, midlertidig eller permanent, hele eller deler av nettsiden, uten å informere brukeren på forhånd. PNEUS ONLINE SUISSE vil ikke kunne holdes ansvarlig overfor brukeren eller enhver tredjepart for noen som helst modifisering, fjerning eller opphør av nettsiden, ei heller for endringer knyttet til adgang til nettsiden og de tilbudte tjenester, uansett årsak.

4.3. Brukeren aksepterer og godtar til fulle at PNEUS ONLINE SUISSE ikke vil kunne holdes ansvarlig for noen som helst skade som skyldes forbindelsen med utstederen av en annonse og brukeren selv, uansett forbindelsens art, ei heller forbindelsen med enhver annen bidragsyter for innhold eller tjenester på nettsiden. Brukeren vil i så fall måtte legge slikt ansvar kun på utstederen av en annonse eller tredjepart.
5. PERSONLIGE DATA
5.1. Anvendelse av nettsiden eller nettsidens undersider krever ingen registrering av brukeren.
I visse tilfeller kan brukeren imidlertid bli oppfordret til å oppgi personlige data (opplysninger om postadresse, e-post osv.).
Skjemaet innehar en firkant som kan krysses av, avhengig av om brukeren aksepterer eller motsetter seg at disse opplysningene benyttes av PNEUS ONLINE SUISSE til egne kommersielle formål eller på vegne av tredjepart, og/eller utgis til tredjepart. Informasjonen som registreres er således gjenstand for databehandling i henhold til den Nasjonale kommisjon for informatikk og frihet (tilsv. Datatilsynet).

5.2. Brukeren har rett til å motsette seg at egne personlige data benyttes eller videregis for kommersielle formål, og har innsynsrett samt rett til å endre egne data ved å henvende seg skriftlig til PNEUS ONLINE SUISSE - Rue Alexandre Gavard 16 - 1227 CAROUGE - SUISSE, eller via e-post til følgende adresse: annonser@pneus-online.fr

Brukeren har likeledes rett til å få sine egne data slettet der opplysningene er av frivillig art, og ikke nødvendig for den tjenesten brukeren benytter seg av. Brukeren anerkjenner og aksepterer at brukerens egne data kan, om nødvendig, overføres til tredjepart som er underlagt nettsiden og/eller de tjenester som tilbys der.

5.3. Nettsiden benytter seg av såkalte cookies for statistiske opplysninger knyttet til anvendelsen av nettsiden. En cookie kan ikke identifisere brukeren, men registrerer informasjon som omhandler brukerens navigasjon rundt på nettsiden (sider som brukes, dato og tidspunkt for anvendelse osv.). Brukeren kan til enhver tid motsette seg etablering av slike cookies gjennom "Internett-preferanser" i brukerens nettleser. Nettsidens funksjon kan i så fall bli påvirket, dette gjelder også de tjenester som tilbys.
6. JURIDISK INFORMASJON
Nettsiden utgis av: PNEUS ONLINE SUISSE

Administrasjon av nettsiden utføres av: Société ECRITEL

Direktør for utgivelsen er: Alexis NERGUISIAN - Direktør

PNEUS-ONLINE tar intet ansvar for innhold eller konsekvenser av annonser som legges ut på nettsiden.
Vest-Europa :
Øst-Europa :
Amerika :
Asia :
Afrika :
Oseania :
Bruktbil, brukt motorsykkel, brukt 4x4, brukt scooter, kjøp bil, salg bil, kjøpe bil, selge bil, salg motorsykkel, selge motorsykkel, bilannonser, motorsykkelannonser
Alfa Roméo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen